NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: Veel pisut kannatust!В немного терпения!
    Asud siin:

Test

Kontrollküsimustik

<o:p></o:p>

 

Töötaja (ohver või pealtnägija)

<o:p></o:p>

 

Kontrolli, kas sinuga juhtunu võib olla sooline või seksuaalne ahistamine. Kui sinu vastused sinuga juhtunu ja sinu tunnete põhjal ühtivad nendega, mis on siin tabelis, on tõenäoliselt tegemist ahistamisega.

 

<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

JAH<o:p></o:p>

EI<o:p></o:p>

1<o:p></o:p>

Kas käitumine oli SINU JAOKS soovimatu ja ebameeldiv?<o:p></o:p>

Näiteks see häiris, solvas või alandas sind.<o:p></o:p>

V<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

2<o:p></o:p>

Kas tegu või öeldu oli seotud sinu või sinu töökaaslase töö või tööülesannetega, nt asjakohane hinnang töö kvaliteedile, tööülesande andmine vastavalt sinu töölepingule/ametijuhendile.<o:p></o:p>

Kui tegemist oli ebameeldiva, kuid siiski normaalse töökorraldusliku küsimusega, siis ei ole tegemist ahistamisega. Vaata lisaks juhendi peatükki “Mis on ahistamine?”<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

V<o:p></o:p>

3<o:p></o:p>

Kas selle teo või öeldu taga on …?<o:p></o:p>

Vali üks järgnevast ...<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Töökaaslane (ülemus, alluv, kolleeg)<o:p></o:p>

V<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Teenuselepingu alusel teenuseid pakkuv isik<o:p></o:p>

V<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Juhtkond, omanik<o:p></o:p>

V<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Klient<o:p></o:p>

V<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Äri- või koostööpartner<o:p></o:p>

V<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

4<o:p></o:p>

Kas see tegu või öeldu leidis aset …?<o:p></o:p>

Vali üks järgnevast ...<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Töö- või ametikohal<o:p></o:p>

V<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Tööga seotud koolitusel, konverentsil, tööreisil<o:p></o:p>

V<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Praktikapäevadel<o:p></o:p>

V<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Töö või tööpostiga seotud üritusel<o:p></o:p>

V<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Väljaspool töö- või ametikohta ja tööaega, kuid tööga seotud isiku poolt<o:p></o:p>

V<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

5<o:p></o:p>

Kas ta on ka varem käitunud viisil, mis on sinu või kellegi teise jaoks olnud soovimatu ja ebameeldiv?<o:p></o:p>

Vali üks järgnevast …<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

JAH<o:p></o:p>

V<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

EI, kuid see läheb ilmselgelt ühiskonnas üldtunnustatud käitumisnormidega vastuollu.<o:p></o:p>

Näiteks töökaaslane ähvardab sinu või mõne teise töökaaslase mainet rikkuda ja sinu või tema kohta valetada. Klient patsutab sinu või sinu töökaaslase tagumikku.<o:p></o:p>

V<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

6<o:p></o:p>

Kas sa andsid talle kuidagi märku, et tema käitumine on sinu jaoks ebameeldiv?<o:p></o:p>

Vali üks järgnevast …<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

JAH<o:p></o:p>

V<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

EI, kuid see läheb ilmselgelt ühiskonnas üldtunnustatud käitumisnormidega vastuollu.<o:p></o:p>

V<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

7<o:p></o:p>

Kas käitumine jätkus ka pärast seda, kui olid oma vastumeelsusest teada andnud?<o:p></o:p>

V<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

 

 

Tööandja

<o:p></o:p>

 

Kontrolli, kas töötajaga juhtunu võib olla sooline või seksuaalne ahistamine. Kui sinu vastused temaga juhtunu põhjal ühtivad nendega, mis on siin tabelis, on tõenäoliselt tegemist ahistamisega.

 

<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

JAH<o:p></o:p>

EI<o:p></o:p>

1<o:p></o:p>

Kas käitumine oli soovimatu ja ebameeldiv inimese jaoks, kes seda koges?<o:p></o:p>

V<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

2<o:p></o:p>

Kas tegu või öeldu oli seotud tema töö või tööülesannetega, nt asjakohane hinnang töö kvaliteedile, tööülesande andmine vastavalt tema töölepingule/ametijuhendile<o:p></o:p>

Kui tegemist oli ebameeldiva, kuid siiski normaalse töökorraldusliku küsimusega, siis ei ole tegemist ahistamisega. Vaata lisaks juhendi peatükki “Mis on ahistamine?”<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

V<o:p></o:p>

3<o:p></o:p>

Kas selle teo või öeldu taga on …?<o:p></o:p>

Vali üks järgnevast ...<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Töökaaslane (ülemus, alluv, kolleeg)<o:p></o:p>

V<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Teenuselepingu alusel teenuseid pakkuv isik<o:p></o:p>

V<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Juhtkond, omanik<o:p></o:p>

V<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Klient<o:p></o:p>

V<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Äri- või koostööpartner<o:p></o:p>

V<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

4<o:p></o:p>

Kas see tegu või öeldu leidis aset …?<o:p></o:p>

Vali üks järgnevast ...<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Töö- või ametikohal<o:p></o:p>

V<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Tööga seotud koolitusel, konverentsil, tööreisil<o:p></o:p>

V<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Praktikapäevadel<o:p></o:p>

V<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Töö või tööpostiga seotud üritusel<o:p></o:p>

V<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Väljaspool töö- või ametikohta ja tööaega, kuid tööga seotud isiku poolt<o:p></o:p>

V<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

5<o:p></o:p>

Kas väidetava ahistaja käitumise kohta on ka varem kaebusi esitatud?<o:p></o:p>

Vali üks järgnevast …<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

JAH<o:p></o:p>

V<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

EI, kuid see läheb ilmselgelt ühiskonnas üldtunnustatud käitumisnormidega vastuollu.<o:p></o:p>

Näiteks töökaaslane ähvardab teise töökaaslase mainet rikkuda ja tema kohta valetada. Klient patsutab töötaja tagumikku.<o:p></o:p>

V<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

6<o:p></o:p>

Kas isik, kes oli ohver, andis kuidagi märku, et selle inimese käitumine on tema jaoks ebameeldiv?<o:p></o:p>

Vali üks järgnevast …<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

JAH<o:p></o:p>

V<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

 

EI, kuid see läheb ilmselgelt ühiskonnas üldtunnustatud käitumisnormidega vastuollu.<o:p></o:p>

V<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

 

7<o:p></o:p>

Kas käitumine jätkus ka pärast seda, kui ohver oli oma vastumeelsusest teada andnud?<o:p></o:p>

V<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

 

 

+372 626 9181