NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: Põhilised poliitilised dokumendidОсновные политические документы

ÜRO

Olulisemateks dokumentideks ÜRO tasandil on CEDAW (Naistevastase diskrimineerimise kõigi vormide elimineerimise konventsioon) ja ÜRO poolt korraldatud Maailma Naiste Konverentsil vastu võetud Pekingi platvorm. Eesti on liitunud mõlema dokumendiga.

Euroopa Liit

Euroopa Liidus on sooline võrdõiguslikkus olnud põhialuseks alates 1957. aastast, seda põhimõtet on hiljem kinnitatud nii Amsterdami lepingus kui ka Euroopa Liidu Põhiõiguste Hartas. Vastu on võetud ka direktiive, mis tagavad võrdse ligipääsu tööhõivele ja õiguse lapsehoolduspuhkusele.

Eesti

Eestis on võrdõiguslikkuse kohustus sätestatud nii põhiseaduses kui ka soolise võrdõiguslikkuse seaduses. Seaduste nõuete täitmist jälgib Eestis soolise võrdõiguslikkuse volinik.

+372 626 9181