NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: Uuringud, andmed, publikatsioonidИсследования, данные, публикации

Uuringud ja publikatsioonid

Pidevalt täienev loetelu erinevatest tööhõive ja tööpoliitika alastest analüüsidest, mis on avaldatud Sotsiaalministeeriumi toimetiste sarjas.

Soouuringute ajakiri Ariadne Lõng, 2011, erinumber “Sooline ebavõrdsus tööelus: arengud Eestis ja rahvusvaheline võrdlus”

Märt Masso, “Mehed ja naised tööelus”, Teel tasakaalustatud ühiskonda II, 2010, Sotsiaalministeerium

Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2013. Sotsiaalministeerium/Euroopa Sotsiaalfond, 2014. Uurimus katab ka teemasid nagu naised tööturul, poliitikas, majanduses ja juhtimises, sh eelarvamuste ja uute suundumuste kontekstis.

Märt Masso, Mittetavapärane töökorraldus Eesti ettevõtetes. Eesti Tööelu Uuring, 2009, Sotsiaalministeerium

Vanemate naistöötajate tööhõive Eestis. Soolise võrdõiguslikkuse edendamise programm. Rahvusvaheline Tööbüroo. Genf, 2004.

Andmed

Statistikaamet

Statistikaameti andmebaas, mis avaldab töö teemalisi indikaatoreid ja andmeid.

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond

Erinevad publikatsioonid ja andmed ning Euroopa Töötingimuste Uuringu tulemused.

Eurostat

Soolise võrdõiguslikkuse ning sh tööhõive teemalised indikaatorid

+372 626 9181