NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: Sooline ametialane segregatsioonГендерная профессиональная сегрегация

Sooline segregatsioon mõjutab soolisi palgaerinevusi seeläbi, et kui tööandja tahab naistöötajale vähem maksta kui meestöötajale, suunab ta naise teistsugust tööd tegema. Naiste ja meeste segregatsioon erinevatesse ametitesse, majandusharudesse ja majandussektoritesse ongi palgavahe üks allikatest (Rosenfeld ja Kalleberg, 1990).

Esiteks võib segregatsioon palka vähendada läbi nõudluse ja pakkumise. Suur hulk naisi koondub vähestele feminiinsetele ametitele ning tulemuseks on tööjõu ülepakkumine. Kuna pakkumine ületab nõudmise, saab tööandja palka madalana hoida. Paljud teadlased aga usuvad, et ülepakkumise teooria ei ole piisav põhjendus segregatsioonile ja palgaerinevustele ning miski muu peale liigsuure pakkumise tööturul hoiab naiste palga madalana (Bergmann, 1986, refereeritud Reskin & Padavic, 1994 järgi).

Segregatsiooni mõju palgale võib seletada ka sellega, et amet või töökoht, millele töötaja palgatakse on kindla palgaga, kuid tööandja lähtub töötajat palgates kandidaadi ebaolulistest omadustest (nagu näiteks töötaja sugu), võtab kõrgema palgaga kohtadele mehed ning naistele jäävad väiksema töötasuga töökohad. Selline tööandja käitumine võib kahtlemata põhjustada soolisi palgaerinevusi.

Nii soolise segregatsiooni kui ka naiste töö alahindamisega on seotud mõiste comparable-worth discrimination ehk diskrimineerimine võrreldava väärtuslikkuse alusel. Naiste tööd alahinnatakse ühiskonnas sõltumata töö iseloomust või oskustest ja ettevalmistusest, mida see eeldab ja seda lihtsalt seetõttu, et naised teevad seda tööd. Näiteks Ameerika Ühendriikides on valdav osa hambaarste mehed ja palk on kõrge. Euroopas aga on stomatoloogid enamjaolt naised ning nende palk on tunduvalt lähemal keskmisele palgale (Treiman & Hartmann, 1981, refereeritud Reskin & Padavic, 1994 järgi).

Kui naisel on vaja otsustada, kas tema palk on õiglane, võtab ta standardiks sama soo esindajad ja nende palga (kuna naised ja mehed on tööturul eraldunud ja meeste palgaga on võrdlemine keerukam). Selline töö ja saadava tasu kõrvutamine jätab aga mulje, et palk on õiglane, kuigi tegelikkuses maksab tööandja vähem töötajatele, kes teevad tööd, mis erineb küll valdavalt meeste poolt tehtavast tööst (maskuliinsest), kuid on väärtuselt võrdne. Selle kontseptsiooni kohaselt on palgaga seotud diskrimineerimine kaheosaline protsess: tööandja eraldab mehed ja naised tegema erinevat tööd ja seejärel maksab vähem palka töötajatele, kelle töö on valdavalt feminiinne. Tulemuseks on see, et mida suurem osa ameti esindajaist on naised, seda madalam on keskmine palk selle ameti raames ja seda nii mees- kui naistöötajatele.

+372 626 9181