NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: TöösuhtedТрудовые отношения

Töötingimused

Kaasaegsaimaks tööaja kontseptsiooniks on töökorraldus -  tööaeg lähtub töötaja ja tööandja vajadustest ja kokkulepetest. Paindliku tööajaga on võimalik kaasata muidu mitteaktiivseid ühiskonnagruppe. Samas tuleb paindliku tööaja kehtestamise osas pidada silmas, et paindlikkus ei tähendaks väiksemat elukvaliteeti võimaldavat töökohta.

Paindlik töökorraldus

Tööandja peresõbralik personalipoliitika lubab töötajal ülesannetega toime tulla ja samal ajal korraldada oma pereelu ja täita sellest tulenevaid kohustusi. Kui osad paindliku töökorralduse võimalused väärivad edasist julgustamist, tuleb teiste puhul teha kõik võimalik, et paindlikkus ei tähendaks vähem prestiižset ja väiksemat elukvaliteeti võimaldavat töökohta.

Sooline ametialane segregatsioon

Sooline segregatsioon mõjutab soolisi palaerinevusi läbi tööandja võime suunata naistöötaja, kellele ta meestöötajast vähem palka soovib maksta, teist tööd tegema. Segregatsioon on üks meeste ja naiste palgavahe põhjustajatest. Erinevusi võib põhjustada ka töötajaid palgates ebaolulistest omadustest lähtumine.

Mündi teine pool

Tööandjal võimaldab paindliku tööaja rakendamine paremini sobitada tööaega ja töötamise aega sõltuvalt nõudluse kõikumisest. Vaatamata paindlikkuse eelistamisele ei pruugi töökorraldus olla töötaja vaba valik läbi kogu elutsükli. Tööaja määrab tihti ka organisatsiooni töökorraldus ja ametikoht. Näiteks ei olda valmis vähendama juhtivtöötajate tööpäevi.

+372 626 9181