NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: LingidСсылки

Pidevalt täienev loetelu erinevatest tööhõive ja tööpoliitika ning tööturu alastest analüüsidest, mis on avaldatud sotsiaalministeeriumi toimetiste sarjas.

Soouuringute ajakiri Ariadne Lõng, 2011, erinumber “Sooline ebavõrdsus tööelus: arengud Eestis ja rahvusvaheline võrdlus”

Märt Masso, “Mehed ja naised tööelus”, Teel tasakaalustatud ühiskonda II, 2010, Sotsiaalministeerium

Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2013. Sotsiaalministeerium/Euroopa Sotsiaalfond, 2014. Uurimus katab ka teemasid naised tööturul, poliitikas, majanduses ja  juhtimises, sh eelarvamuste ja uute suundumuste kontekstis.

Seksuaalse ja soolise ahistamise ennetamise juhend "Seksuaalse ja soolise ahistamise ennetamine töökohal"

 

 

 

 

+372 626 9181