NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: UurimusedИсследования

Naisettevõtjate laenude mõjude hindamine, Praxis, 2007

Euroopa Nõukogu Arengupank (The Council of Europe Development Bank (CEB)) toetas aastatel 2002-2003 koos Põhjamaade Investeerimispangaga (Nordic Investment Bank) kuue laenuprogrammiga naisettevõtlust Balti riikides. 2007. aastal algatas CEB nende programmide mõjude hindamise eesmärgiga mõista paremini Balti programmide tulemusi, õppida neist kogemustest ning teha ettepanekuid tegevuse kvaliteedi ja järelvalve tõhususe parandamiseks.

Maanaiste ettevõtlus 2005. Kairi Talves, Anu Laas.

Aruanne (FEM - Naisettevõtjate kohtumised Baltimere regioonis), MTÜ ETNA Eestimaal, Tartu.

Naisettevõtluse arendamine Harju maakonnas. Tallinn 2001

Uurimistöö on valminud programmi ECOS-OVERTURE projekti „WOMEN XXI“ tellimisel ja finantseerimisel. “WOMEN XXI” on regioonidevaheline naisettevõtluse arendusprojekt, mille peamiseks eesmärgiks on aidata kaasa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete moderniseerimise ning arengu toetamisele suurendamaks naiste osalust kohalikus majanduselus.

Naiste tööhõive suurendamine ja konkurentsivõime tõstmine tööturul. Ivi Proos, Iris Pettai, Eesti Avatud Ühiskonna Instituut. Tallinn 2001.

Uurimistöö, mis valmis ILO programmi “Rohkem ja paremaid töökohti naistele” Eesti pilootprojekti raames.

+372 626 9181