NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: NaisettevõtlusЖенское предпринимательство

Naisettevõtlus

Naisettevõtjate osas, kes tekkisid Eestis alles pärast üleminekut turumajandusele, on naiste osakaal võrreldav teiste arenenud riikidega, kus naised moodustavad umbes ühe kolmandiku ettevõtjatest. On jõutud järeldusele, et kuigi paljud probleemid ettevõtte alustamisel on meeste ja naiste seas ühised, avalduvad need naiste puhul oluliselt teravamalt.

Põhilised poliitikavahendid

ÜRO seisukohtade hulka kuuluvad eesmärgid edendada naiste võimalusi endale töökohtade loomisel ja ettevõtlusega tegelemisel, lihtsustada asjaajamise korda ja laenusaamise võimalusi ning suurendada ettevõtlusalaseid teadmisi. Euroopa Liidu eesmärgiks on edendada naiste ettevõtlust.

Meetmed

ÜRO poolt loodud Pekingi tegevusplatvorm näeb ette pakkuda väikese sissetulekuga naistele ärialaseid teenuseid ja väljaõpet ning tagada ligipääs infole. Projektid on keskendunud naiste olukorra uuringutele, paindlike finantsvõimaluste loomisele ja toetustele jne. Eestis on seni naisettevõtlust edendatud peamiselt projektipõhiselt.

+372 626 9181