NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: LingidПолезные ссылки

Catalyst

Uurimus- ja nõustamistööga tegelev mittetulundusühing, kes tegeleb naiste karjääri edendamisega erasektoris. Viimase 40 aasta jooksul juhtivaid organisatsioone naised ja juhtimine valdkonnas. Aitab firmadel värvata, koolitada ja edendada kõrgeltkvalifitseeeritud andekaid naisi ning toetab nende arengut. Kõrgeimalt hinnatud naisküsimustega tegelev USA mittetulundusühing.

Aurora´s services for women & industry

Aurora on rahvusvaheline organisatsioon, mis tegeleb naiste karjääri edendamisega majanduse valdkonnas, peamiselt soolise diversiteedi küsimustega. Omab suurt naisettevõtjate võrgustikku. Asutatud aastal 2000. Sihtgrupid – ettevõtted, naisettevõtjad ja –spetsialistid.

Breaking through the glass ceiling. Update 2004. International Labour Office, Genf.

Karjääriteenuste Arenduskeskus

Karjääriteenuste (karjäärinõustamine, karjääriõpe ja karjääriinfo vahendamine) arendamine Eestis.

+372 626 9181