NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: KarjäärКарьера

Karjäär

Sooline võrdõiguslikkus on seotud ühiskonna jätkusuutliku arenguga ning kriitilise tähtsusega inimõiguste realiseerimisel. Võrdsed võimalused tähendavad ka võimalust taotleda töökohti, olla tööle võetud jne. Kuigi naised on meestega võrreldes keskmiselt haritumad, jääb tippkarjäär ja kõrgem juhtimise tasand neile suuresti kättesaamatuks.

Juriidilised dokumendid

ÜRO konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta, sätestab, et osavõtvad riigid rakendavad kõiki vastavaid abinõusid, et likvideerida diskrimineerimine ja tagada võrdsed õigused. Võrdõiguslikkust on käsitletud Euroopa sotsiaalhartas, mis sätestab õiguse saada õiglast töötasu. Eestis on kehtiv soolise võrdõiguslikkuse seadus.

Põhilised poliitikavahendid

ÜRO poolt kehtestatud poliitikavahendid toovad välja vajaduse töötada välja tegevuskavad võrdõiguslikkuse edendamiseks nii riiklikul kui ka valdkondade tasandil. Euroopa Liidus kehtiv naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia seab prioriteetideks muuhulgas naiste ja meeste võrdse majandusliku iseseisvuse, võrdväärse palga ning võrdsuse otsuste langetamisel.

+372 626 9181