NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: Uuringud ja publikatsioonidИсследования и публикации

Eesti rahvastiku ajakasutus. Time Use of the Population of Estonia. Statistikaamet, 2012.

Ainsaar, Mare; Soo, Kadri. Kohalikud omavalitsused ja lastega pered 2011. Tartu Ülikool, Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut/Sotsiaalministeerium, 2012.

Mehe kodu on maailm, naise maailm on kodu? Mans Home is the World, Womans World is her Home? Statistikaamet, 2011.

Hansson, Leeni. Töö- ja pereelu ühitamine. Teel tasakaalustatud ühiskonda II. Sotsiaalministeerium, 2010.

Sinisaar, Hede; Tammpuu, Piia. Ühe vanemaga pered: probleemid, vajadused ja poliitikameetmed. Sotsiaalministeerium, 2009.

Karu, Marre. Töö- ja pereelu konflikt, töökorraldus ja tööandjate toetused töötajatele. Poliitikauuringute Keskus PRAXIS/Rahvastikuministri büroo, Sotsiaalministeerium, 2009.

Riiklike perepoliitiliste meetmete analüüs. Sotsiaalministeerium, 2009.

Kasearu, Kairi. Muutuvad pereväärtused muutuvas Eestis. Tartu Ülikool, Rahvastikuministri büroo, Sotsiaalministeerium, 2009.

Ainsaar, Mare; Soo, Kadri. Kohalike omavalitsuste toetus lastega peredele 2008 ja laste päevahoid 2008-2009 Eestis. Tartu Ülikool, Sotsioloogia ja Sotsiaalpoliitika Instituut/Rahvastikuministri büroo, Sotsiaalministeerium, 2009.

Võrk, Andres; Karu, Marre; Tiit, Ene-Margit. Vanemahüvitis: kasutamine ning mõjud tööturu- ja sündimuskäitumisele 2004-2007. Poliitikauuringute Keskus PRAXIS/Sotsiaalministeerium, 2009.

Hansson, L. (toim.) (2009). Töö, kodu ja vaba aeg: argielu Eestis aastatel 1985–2008. Tallinn: TLÜ Kirjastus.

Järviste, Liina. Isadust toetavad poliitikameetmed Eestis ja Euroopas. Sotsiaalministeerium, 2008.

Naised ja mehed 2007. Women and Men. Statistikaamet, 2008.

+372 626 9181