NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: Olukord EestisСитуация в Эстонии

Sageli võib kuulda ning lugeda naiste orienteeritusest kodule ja meeste orienteeritusest tööle ja karjäärile. Erinevate uurimuste tulemused näitavad, et nii mehed kui naised väärtustavad perekonda ja tööd üsnagi sarnaselt, st nii meeste kui naiste jaoks on mõlemad olulised ja tähtsad. Uurimused näitavad ka seda, et vahed meeste ja naiste töö-kodu orientatsioonides ei ole kuigi olulised ning viimastel aastatel on need vahed pigem vähenenud kui suurenenud. Seega oleme tegemas olulisi samme Põhjamaade väärtusteruumi suunas, kus meeste ja naiste puhul väärtustatakse nii nende tööga seonduvaid kui ka perega seonduvaid rolle. Kõik perepoliitika alased meetmed, mis aitavad pereelu ja tööd paremini ühitada, on ülimalt teretulnud. Seejuures ei tohiks need meetmed olla suunatud üksnes naiste paremale kaasamisele tööellu, vaid toetama ka isade rolli laste kasvatamisel ja koduses elus tervikuna.

Samas on mitmed uurimused näidanud, et suures osas Eesti peredes on peresisesed rollid ja igapäevane tööjaotus endiselt üsna traditsioonilised. Näiteks on Soolise võrdõiguslikkuse monitooringud 2005, 2009 ja 2013 näidanud, et mehed vastutavad kodus eeskätt selliste tööde eest nagu auto sõidukorras hoidmine ja kodused remonditööd, st tööd, mis ei nõua igapäevast ajakulu, vaid pigem teatud perioodilist suuremat ettevõtmist. Teisalt nimetatud tööde puhul kasutatakse sageli kõrvalist abi või leitakse inimene või firma, kes suuremahulisemad või keerulisemad tööd ära teeb. Seevastu naiste õlule jäävad enamasti igapäevaselt aega ja tähelepanu nõudvad kodutööd nagu söögitegemine, nõude pesemine, riiete korrashoid ja tubade koristamine (Leeni Hansson, “Töö ja pereelu ühitamine”, Teel tasakaalustatud ühiskonda II, 2010).

Samuti kinnitab 2010.a. läbi viidud Ajakasutusuuring, et Eesti naised kulutavad päevas ligi 4,5 tundi kodu ja majapidamistöödele ning mehed teevad seda ligi 1,5 tundi vähem. Laste hoidmisele kuluv aeg on aga  2000. aastaga võrreldes meestel pikenenud 30 minuti võrra ning nüüd veedavad mehed lastega juba poolteist tundi päevas koos (arvestatud on nende meeste keskmist ajakulu, kes sellel tegevusele aega pühendasid). Lapsehoidmine aga ei ole meeste jaoks nende söötmine ja kasimine millegi muu tegevuse kõrvalt, vaid pigem kvaliteetaeg. Meeste jaoks pakuvad lapsed mõnusat vaheldust ja võimalust mängida (Statistikaameti ajaveeb).

+372 626 9181