NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: Tervis ja suguЗдоровье и пол

Naiste ja meeste erinevad rollid ühiskonnas, mida defineerivad antud kultuuriruumi normid ja väärtused, panevad aluse soolistele erinevustele. Mitte kõik soolised erinevused ei too kaasa ebavõrdsust. Samas sooga seotud normid ja väärtused ning nendest tulenev käitumine tekitavad sageli naiste ja meeste ebavõrdsust ühiskonnas. Nii soolised erinevused kui ka sooline ebavõrdsus toob kaasa naiste ja meeste tervise ebavõrdsuse ning globaalselt ka naiste ja meeste erineva ligipääsu tervishoiuteenustele. Näiteks võivad sooga seotud normid põhjustada noorte meeste hukkumist õnnetustes, sest mehelikuks peetakse riskide võtmist ning alkoholi tarbimist. Mõnes ühiskonnas aga ei saa naised piisavalt arstiabi, sest nende üksinda ringi liikumine ning arsti külastamine on tabu (Allikas: WHO).

Tervis on ainulaadne ressurss, mis on täisväärtusliku elu eeltingimus ning oluline indiviidi ja ühiskonna valikuvõimalusi edendav tegur (Sen 2000). Seega võib tervist pidada üheks peamiseks inimõiguseks. Samuti sätestab Eesti põhiseadus võrdse õiguse tervise kaitsele kui ühe inimese põhiõiguse ning seega peaksid kõigil olema ühetaolised võimalused parima tervisliku seisundi saavutamiseks.

Ebavõrdsus tervises on laialt uuritud ja käsitletud teema nii Eestis, Euroopas kui ka maailmas. Tervise valdkonnas loetakse ebavõrdseks neid erinevusi, mis on ennetatavad või muudetavad. Samas mängivad sooliste terviseerinevuste puhul lisaks sellistele põhjustele olulist rolli ka näiteks geneetilised tegurid, millest tingitud terviseerinevused ei kujuta seega endast ebavõrdsust tervises.

Eesti ühiskonnas on märgatavad naiste ja meeste tervise erinevused. Alates 2000ndate algusest on rahvastiku tervis paranenud – pikenenud on eluiga ja paranenud on tervisehinnangud. Siiski püsivad naiste ja meeste tervise erinevused, mis annavad  tunnistust ka sooga seotud normide püsivusest. (Allikas: Taavi Lai. “Soolised terviseerinevused Eestis”. Teel tasakaalustatud ühiskonda II)

+372 626 9181