NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: Meeste roll soolõime rakendamiselРоль мужчин при внедрении УРГР

Soolõime ei ole „naiste teema”. Sugupoole ehk sotsiaalse soo kontseptsioon iseenesest viitab nii naistele kui meestele  ja sugupool hõlmab igat inimest, kuna igaühelt oodatakse mingi sooga omistatava sotsiaalse rolli täitmist. Naiste ja meeste domineerivad rollimudelid ei pruugi mõnes ühiskonnas ilmtingimata sobida indiviidi loomuse ja elustiiliga.

Paljud mehed on viimaste aastate jooksul avastanud, et sugupoole kontseptsioon annab neile võimaluse avardada oma elustiili piire. Sotsiaalteadustes on ilmnenud uus valdkond meesuurimuste või maskuliinsusuurimuste näol, tegeledes maskuliinsuse mitmekesisuse uurimisega. Meeste ajendiks võrdõiguslikkuse teemaga tegelemisel on maskuliinsuse erinevate eksisteerivate vormide avastamine ning mõistmine, et stereotüüpse maskuliinse rolli külge klammerdumine pole kohustuslik. Seetõttu on meestel võimalik soolõime strateegiast kasu lõigata, kuna see viib maskuliinsuse kontseptsiooni avardumiseni ja erinevate tõlgendusteni.

Teadvustades naisi kui võrdseid partnereid ühiskonnas ning toetades aktiivselt soolist võrdõiguslikkust kui oma panust tõeliselt demokraatlikusse ühiskonda, võivad mehed soolõime rakendamisel ja soolise võrdõiguslikkuse saavutamisel mängida olulist rolli. Lõppude-lõpuks tähendab soolõime ju kõikide kodanike elukvaliteedi parandamist.

Sellegipoolest pole sotsiaalne sugu soolõime kui organisatsiooniliste muudatuste teostamise strateegia puhul oluline mitte isiklikul, vaid ametialasel tasemel. Soolisesse võrdõiguslikkusesse panustamine on iga riigiametniku ülesandeks, olgu tegu siis naise või mehega (vt. soolise võrdõiguslikkuse seadus). Kuna riigiametnikud peavad alati tegutsema kehtiva seadusandluse raames, pole neil võimalik isiklikul pinnal otsustada, kas tegutseda soolise võrdõiguslikkuse poolt või vastu.

+372 626 9181