NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: <span class="icon-shuffle"></span> Soolõime<span class="icon-shuffle"></span> Углубленное расширение

Mis on soolõime?

Soolõime on põhimõte, mis tähendab poliitikate, tegevuskavade ning meetmete naistele ning meestele avaldatava mõju arvestamist. Soolõime pakub välja tervikliku nägemuse võrdõiguslikkusest ning hõlmab soo perspektiivi. Soolise võrdõiguslikkuse teema puudutamist eeldatakse kõigil poliitikatasanditel. Loe edasi

Rakendusstrateegiad ja meetmed

Soolõime pikaajalise mõju kindlustamiseks tuleb panna paika spetsiaalne strateegia, mis võtab arvesse vastavaid tingimusi. Soolõimet kasutatakse võrdõiguslikkuse saavutamiseks senikaua, kuni naised on arvukates ühiskonnaelu valdkondades kehvemas positsioonis. Loe edasi

Meeste roll soolõime rakendamisel

Sotsiaalse soo kontseptsioon viitab nii naistele kui meestele. Soolõime eesmärgiks on kõigi kodanike elukvaliteedi parandamine. Meeste ajendiks soolise võrdõiguslikkusega tegelemiseks on mõistmine, et stereotüüpse maskuliinsuse rolli jäämine ei ole kohustuslik, mis annab võimaluse avardada elustiili piire. Loe edasi

+372 626 9181