NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: Poliitiline ja avalik otsustusprotsessПолитический и публичный процесс принятия решений

Poliitilises ja avalikus otsustusprotsessis loetakse tegevateks neid (üksikisikuid või kollektiiviliikmeid), kes on valitud või määratud poliitilisele või riiklikule ametikohale. Poliitilised otsustajad töötavad valitsuses, tegutsevad valitsuse koosseisus nõuandjatena ning on valitud esindajad kõigil võimutasanditel. Poliitiliste otsustajate hulka kuuluvad ka kõrgemad otsustajad poliitiliste erakondade koosseisus.

Avalikku otsustusprotsessi kuulub riigi poliitiliste prioriteetide seadmine ja mõjutamine. Avalikke otsuseid võtavad vastu valitsused, kõrgemad riigiteenistused, kõrgemad kohtuorganid, kõrgemad diplomaadid, riigiametis tegutsevad juhid, valitsuse poolt nimetatud komiteede liikmed ja valitsuse poolt määratud üksikisikud, kes tegelevad kindlate riiklike poliitikate küsimustega. Avalike otsuste langetajad on ka kõrgemal ametikohal olevad isikud avalikke teenuseid osutavates ettevõtetes ja ühingutes, ning ametiühinguis ja tööandjate organisatsioonides.

Vaatamata de jure võrdsusele ja asjaolule, et naised moodustavad enam kui poole Euroopa rahvastikust, on naised poliitilises ja avalikus otsustusprotsessis alaesindatud. Naiste ja meeste tasakaalustatud osalemist poliitilises ja avalikus otsustusprotsessis käsitletakse kui minimaalselt 40%-st  ühe või teise sugupoole esindatust ükskõik millises poliitilise või avaliku elu üle otsuseid tegevas organisatsioonis.

+372 626 9181