NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: <span class="icon-users"></span> LGBT<span class="icon-users"></span> ЛГБТ

LGBT

LGBT viitab lesbi, gei, bi- ning transsooliste inimeste kogukonnale. Võrdõiguslikkuse saavutamine on seotud positiivsete hoiakutega LGBT kogukonda kuuluvatesse inimestesse; homofoobia ja heteronormatiivsus toetavad soorollide püsimist. Kuigi lääne ühiskondades on tavaliselt kehtinud dualistlik soosüsteem, on alati olemas inimesi, kes ei samastu oma bioloogilise sooga. Loe edasi

LGBT olukord Euroopas ja Eestis

Kuigi Euroopa Liidu jaoks on inimõiguste, sh seksuaalvähemuste õiguste tagamine, oluline, ei ole LGBT inimeste õigused tagatud kõigis EL liikmesriikides. Ühiskondlike hoiakute mõõtmiseks kasutatakse arvamusküsitlusi, mis mõõdavad inimeste arvamusi, mitte reaalseid diskrimineerimise juhtumeid, mida registreeritakse nii Euroopas kui ka Eestis harva. Loe edasi

+372 626 9181