NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: <span class="icon-leaf"></span> Keskkond<span class="icon-leaf"></span> Окружающая среда

Keskkond ja sugu

Naiste aktiivse osaluse ja soo perspektiivi olulisust keskkonna ja looduslike ressursside haldamise juures mõisteti 1970.-80. aastatel. Soolised erinevused ilmnevad ressursside valdamisel, kasutamisel ning keskkonnaalases teadlikkuses ja probleemide tajumises. Kuigi looduskeskkonna allakäik avaldab mõju kõigile, mõjutab see enim kõige haavatavamaid. Loe edasi

Naised ja kliimamuutused

Kliimamuutus mõjutab ka sotsiaalset õiglust ja soolist võrdõiguslikkust, olles suurema mõjuga eelkõige vaesematele maailma soojemates piirkondades. Naiste elatise teenimine arenevates riikides on sõltuvam kliima poolt mõjutatud teguritest, ligipääsu piiratus vähendab võimalusi mitmekesistada. Loe edasi

+372 626 9181