NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: Õppekirjandus ja õppekavadУчебная литература и учебные программы

Kool on koht, kus õppekirjanduse, õppekavade ning õpetajate suhtumise kaudu luuakse ja taastoodetakse soostereotüüpe. Tartu Ülikoolis 2002. aastal valminud uurimisprojekt näitas, et kõikide kooliastmete õpikutes kujutatakse peamiselt traditsioonilisi soorolle ning meestegelased on raamatutes suures ülekaalus. Kooliõpikud on autoriteetsed, lastele eeskuju pakkuvad infoallikad ning seepärast peaks neis sugupooli kujutama tasakaalustatult. Lisaks õppekirjandusele valitsevad stereotüübid paljude koolide õppekavades: poistele õpetakse puutööd ja tüdrukutele kodundust ja seeläbi kinnistatakse traditsioonilisi stereotüüpseid soorolle.

Piiratud rollidesse surutus pärsib laste harmoonilist arengut ja võib lõpuks viia ennasthävitava riskikäitumiseni (nt. meeste kõrge suitsiidide tase, alkoholism, naiste rahulolematus eneseteostusvõimaluste piiratuse üle). Kui noortele esitataks rollijaotusi pisut pehmemalt ja paindlikumalt, võidaksid sellest nii tüdrukud kui poisid, mehed ja naised – kogu ühiskond.

+372 626 9181