NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: HaridusОбразование

Haridus mõjutab oluliselt meeste ja naiste võimalusi ja valikuid – see avab uksi tööturul, osutub määravaks sissetulekute ja karjääri kujunemisel. Samuti mõjutab see inimeste tervist, perekonnaelu ja osalust ühiskondlikus elus. Kõikjal maailmas võib hariduses täheldada erinevusi naiste ja meeste vahel haridusele kulutatud aastate ja õpitud erialade osas. Tüdrukud ja poisid teevad tihtipeale erinevaid valikuid gümnaasiumis, ülikoolis või muus kõrgkoolis, mistõttu tekib sooline segregatsioon hariduses, mis aga omakorda mõjutab segregatsiooni tööturul. Nt. kui naistel on traditsioonide, stereotüüpide ja hoiakute tõttu piiratud juurdepääs tehnilistele ja loodusteaduslikele erialadele, jäävad nad neilt aladelt kõrvale ka tööturul.

Kokkuvõtlikult võib välja tuua alljärgnevad soolise võrdõiguslikkusega seonduvad peamised probleemid haridussfääris:

  • Sooline segregatsioon kutse- ja kõrghariduses.
  • Meeste alaesindatus õpetava personali hulgas hariduse madalamatel astmetel.
  • Naiste alaesindatus hariduse ja teaduse otsustajate seas.
  • Sooliste stereotüüpide jätkuv edasikandmine ja kinnistumine koolis ja õppematerjalides.
  • Naiste kõrgem haridustase ei taga neile haridusele ja kvalifikatsioonile vastavaid töö- ja karjääritegemise võimalusi.
  • Meeste ülekaal tippteadlaste hulgas.

+372 626 9181