NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUSРАВНОПРАВИЕ МЕЖДУ ЖЕНЩИНАМИ И МУЖЧИНАМИ

Töö

Tööturu kihistumine on seotud ebavõrdsusega ühiskonnas. Töö-pereelu ühitamine kerkis esile seoses peremudelite muutumise ja naiste tööhõive kasvuga.

Poliitika ja otsustamine

Õigus olla esindatud ja valida esindajaid on põhiõigus. Otsustus-protsessis tegevad on need, kes on valitud või määratud poliitilistele või riiklikele ametikohtadele.

Haridus

Haridus mõjutab oluliselt inimeste võimalusi ja valikuid ning on määravaks sissetuleku ja karjääri juures. Piiratud juurdepääs põhjustab segregatsiooni tööturul.

Põhimõisted

Sooline võrdõiguslikkus on ühiskonna seisund, kus naistel ja meestel on võrdsed õigused, kohustused, võimalused ja vastutus nii ühiskonnaelu kõigis...

Naiste ja meeste võrdõiguslikkus

Siit leiavad kasulikku teavet nii riigiametnikud, tudengid ja muud akadeemilised ringkonnad, poliitikud, mittetulundusorganisatsioonid kui ka kõik teised, kes tunnevad huvi soolise võrdõiguslikkuse ning soolõime edendamise strateegiate vastu.

Leheküljelt saate informatsiooni erinevate teemavaldkondade kohta, kus soolise ebavõrdsuse vähendamine on väga oluline.

     

  • Õiguslikud ja poliitilised dokumendid
  • Uurimused ja publikatsioonid
  • Informatsiooni soolise võrdõiguslikkuse poliitikate kohta
  •  

 

 

 

                                 

+372 626 9181