NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS     |     Vali keel: Töö ja töö-pereelu ühitamineРабота и cовмещение работы и семейной жизни
    Asud siin:

Sooline palgaerinevus on iseloomulik kogu maailmas. Soolist segregatsiooni on võimalik eristada ameti ja töökoha tasemel.

Töö-pereelu ühitamise küsimus on mitmekülgne ja pidevas arengus. Esile kerkis peremudelite muutumise ja naiste tööhõive kasvuga.

+372 626 9181